De voordelen:

Prepaid rechtshulp Particulier

 

Prepaid rechtshulp is ideaal als je zoekt naar een snelle en slimme oplossing. Onze juristen staan direct voor je klaar, voor een vast (laag) bedrag per oplossing. Zo boek je snel resultaat en voorkom je verrassingen.

 

 Geen verzekering nodig
 Vast (laag) bedrag per oplossing 
 Geen gedoe, LLex gaat direct voor je aan de slag

 Eenmalige dienst, je zit dus nergens aan vast

 Hoge betrokkenheid en inspanningen van onze juristen

Waar kunnen wij je mee helpen?

 • Aansprakelijkheidsrecht

  ✅ het bepalen van aansprakelijkheid

  ✅ afweren van enige aansprakelijkheid
  ✅ bepalen en verhalen van schade
  ✅ onderhandelingen
  ✅ verhalen van schade bij de verzekeraar
  ✅ onderhandelen met de schaderegelaar

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Arbeidsrecht

  ✅ ziekte en arbeidsongeschiktheid

  ✅ arbeidsconflict

  ✅ ontslag (vaststellingsovereenkomst)

  ✅ re-integratie

  ✅ reorganisatie

  ✅ concurrentiebeding

  ✅ medezeggenschapsrecht

  ✅ outsourcing en detachering

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Bemiddeling / Mediation

  ✅ arbeidsconflicten
  ✅ conflicten met werkgevers, werknemers of vakbonden
  ✅ conflicten tussen vrienden, collega's of kennissen

  ✅ samenwerkingsconflicten

  ✅ familieconflicten, echtscheiding, omgangsregeling, erfenis
  ✅ andere geschillen
  ✅ enzovoorts!

 • Bestuursrecht

  ✅ sociaal zekerheidsrecht (uitkeringen)

  ✅ verkeershandhaving
  ✅ milieuvergunningen
  ✅ ruimtelijke ordeningsrecht (bestemmingsplan)
  ✅ bouwrecht (vergunningen of beleid)
  ✅ subsidies

  ✅ onderwijs- en waterschapszaken

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Burenrecht

  ✅ overhangende takken of doorgeschoten wortels
  ✅ ontneming van (zon)licht
  ✅ hinder in welke vorm (rumoer, trillingen, stank) dan ook
  ✅ waterafvoer
  ✅ erfafscheiding of de bepaling van een onzekere grens
  ✅ bouwwerken uitstekend over de grens
  ✅ dreigende instorting van een bouwwerk
  ✅ het tijdelijk gebruik van het erf van de buren

  ✅ bemiddeling

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Consumentenrecht

  ✅ het optreden bij of tegen wanprestatie

  ✅ het ontbinden of vernietigen van een overeenkomst

  ✅ garanties waarborgen

  ✅ oplichting en bedrog

  ✅ het innen van betalingen en boetes

  ✅ het uitleggen van de overeenkomst

  ✅ bemiddeling

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Contractenrecht

  ✅ contractbreuk
  ✅ onderzoek omtrent (schade)vergoeding

  ✅ nakoming vorderen en het verhalen van schades

  ✅ opzegging en ontbinding van overeenkomsten

  ✅ onrechtmatige daad en schadevergoeding

  ✅ stuiting van vorderingen en verjaring

  ✅ (aanvullende werking van) redelijkheid en billijkheid

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Erfrecht

  ✅ ontslag executeur

  ✅ testament aanvechten

  ✅ vernietigen testament

  ✅ de inboedel verdelen

  ✅ regeling van onverwachte schuld

  ✅ advies omtrent wie de erfgenamen zijn

  ✅ procedures omtrent de verdeling van de erfenis
  ✅ erfenis aanvaarden of verwerpen

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Huurrecht

  ✅ terugvorderen betaalde administratiekosten
  ✅ terugvorderen/verrekenen van de reeds betaalde borg

  ✅ een verhoging van de huurprijs
  ✅ overlast van of ruzie met de buren
  ✅ huurschulden of problematiek
  ✅ opzegging van de huur
  ✅ ontbinden van het huurcontract
  ✅ het afdwingen van onderhoudsverplichtingen
  ✅ slecht (ver)huurderschap
  ✅ problemen met onderhuur
  ✅ dringend eigen gebruik

  ✅ diplomatenclausule

  voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Incassorecht

  ✅ vorderen van onterecht betaalde bedragen en openstaande vorderingen en het verhalen van de daarmee gemoeide kosten

  ✅ tot zekerheid van je vordering conservatoir beslag laten leggen op vermogensbestanddelen

  ✅ klacht tegen deurwaarder of bewindvoerder

  ✅ advies omtrent het oplossen van schulden

  ✅ aansprakelijkheid schulden kind
  ✅ faillissement aanvragen of afwenden

  ✅ bemiddelen

  ✅ na incassering direct je geld

  voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Jeugdrecht

  ✅ strafzaken

  ✅ familiezaken

  ✅ ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing

  ✅ gezags- en omgangskwesties

  ✅ getuigenverhoor

  ✅ aansprakelijkheid jeugdzorginstelling

  ✅ reclasseringsorganisaties

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Onroerend goedrecht

  ✅ (verborgen) gebreken en de mogelijke gevolgen

  ✅ geschillen inzake de huurovereenkomst

  ✅ opzeggen huurovereenkomst
  ✅ (ver)huur en (ver)koop van woonruimte, bedrijfsruimte, kantoren en maatschappelijk vastgoed

  ✅ eigendom, erfdienstbaarheden, erfpacht en opstal

  ✅ gevestigde erfdienstbaarheden of opheffing daarvan

  ✅ onrechtmatige bewoning, hennep en overlast

  ✅ onderhoud, renovatie, sloop en herstructurering

  ✅ appartementsrecht of problemen met de VvE

  ✅ omgevingsvergunningen/bestemmingsplannen

  ✅ ontbindende voorwaarden

  ✅ lever- en bedenktijden

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Personen- en Familierecht

  ✅ een echtscheiding (ouderschapsplan en ontbinding van het huwelijk)
  ✅ voorlopige voorzieningen over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen, omgangsregeling (voor dieren) en alimentatie
  ✅ boedelverdelingen tussen erfgenamen en tussen partners na echtscheiding of na beëindiging van een samenwoning
  ✅ alimentaties en bijstandsverhaalzaken
  ✅ gedragsvoorzieningen

  ✅ ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen
  ✅ erkenning en ontkenning vaderschap
  ✅ naamswijziging;
  ✅ ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag;

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Strafrecht

  ✅ bedreigingen en smaad

  ✅ economische delicten
  ✅ verkeersstrafrecht, zoals een snelheidsovertreding, rijden onder invloed en ingevorderd rijbewijs
  ✅ opiumwetzaken
  ✅ vermogensdelicten, zoals diefstal, verduistering, oplichting en afpersing
  ✅ valsheid in geschrifte
  ✅ witwassen en ontneming
  ✅ fraude, zoals belastingfraude en bankbreuk
  ✅ strafbeschikkingen en transacties

  ✅ procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Sociale zekerheidsrecht

  ✅ ziekte/arbeidsongeschiktheid

  ✅ werkloosheid (WW, ZW, WAO/WIA, WAJONG en TW)

  ✅ huur-, zorg- en kindertoeslag

  ✅ pensioen

  ✅ verzekeringsplicht

  ✅ overlijden

  ✅ bijstand

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Verbintenissenrecht

  ✅ het optreden of verweren bij wanprestatie
  ✅ het afdwingen van leveringen

  ✅ contractbreuk
  ✅ onderzoek omtrent (schade)vergoeding

  ✅ nakoming vorderen en het verhalen van schades

  ✅ opzegging en ontbinding van overeenkomsten

  ✅ onrechtmatige daad en schadevergoeding

  ✅ stuiting van vorderingen en verjaring

  ✅ (aanvullende werking van) redelijkheid en billijkheid

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

Bereken hier de kosten van je zaak!