Om welk rechtsgebied gaat het?


scroll naar beneden

Aansprakelijkheidsrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het aansprakelijkheidsrecht. Of het nu gaat om:


✅ het bepalen van enige aansprakelijkheid; 

✅ aansprakelijkheidsstelling;
✅ bepalen en verhalen van schade;
✅ afweren van enige aansprakelijkheid;
✅ onderhandelen met veroorzaker of slachtoffer;
✅ voeren van procedures;
✅ verhalen van schade bij de verzekeraar;
✅ onderhandelen met de schaderegelaar;
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Arbeidsrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het arbeidsrecht. Of het nu gaat om:


✅ de arbeidsovereenkomst zelf;
✅ de relatie met de werkgever of collega’s;
✅ de arbeidsomstandigheden of wijzigingen daarin;
✅ ziekte tijdens of door het werk;
✅ re-integratie;
✅ regulier ontslag of ontslag op staande voet;
✅ concurrentie- of geheimhoudingsbedingen;
✅ het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten;
✅ opzeggingen bij het CWI of kantonrechter;
✅ het niet of te laat betalen van loon; 
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Bemiddeling

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van bemiddeling. Of het nu gaat om:


✅ samenwerkingsconflicten (collega's of maatschap); 
✅ conflicten tussen werkgevers, werknemers of vakbonden; 
✅ conflicten tussen leveranciers en afnemers; 
✅ conflicten tussen vrienden, collega's of kennissen;
✅ conflicten tussen opdrachtgevers of opdrachtnemers;
✅ andere zakelijke geschillen;
✅ familieconflicten, echtscheiding, omgangsregeling, erfenis; 
✅ arbeidsconflicten; 
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Bestuursrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het bestuursrecht. Of het nu gaat om:


✅ sociaal zekerheidsrecht (het verkrijgen van en problematiek omtrent uitkeringen);
✅ verkeershandhaving;
✅ milieuvergunningen;
✅ ruimtelijke ordeningsrecht (besluiten in het kader van bestemmingsplannen);
✅ bouwrecht (dit regelt de verlening van bouwvergunningen, aanlegvergunningen en handhavingsbeleid);
✅ subsidies;
✅ onderwijs- en waterschapszaken;
✅ het schrijven van bezwaarschriften of beroepschriften tegen een schriftelijk besluit van een bestuursorgaan;
✅ het voeren van een beroepsprocedure bij de bestuursrechter tegen het afwijzen van een bezwaar- of beroepschrift;
✅ het vragen van een voorlopige voorziening aan de bestuursrechter;
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Burenrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het burenrecht. Of het nu gaat om:


✅ overhangende takken of doorgeschoten wortels; 
✅ ontneming van (zon)licht; 
✅ hinder in welke vorm (rumoer, trillingen, stank, rook of gassen etc.) dan ook; 
✅ gebruik van aangrenzend openbaar of stromend water; 
✅ waterafvoer; 
✅ het hebben van beplanting op de erfafscheiding; 
✅ afbakening grensloop tussen erven; 
✅ de bepaling van een onzekere grens; 
✅ afsluiting van een erf of het uitzicht op erven; 
✅ de oprichting van een scheidsmuur/erfafscheiding; 
✅ de goot van de buren; 
✅ bouwwerken uitstekend over de grens; 
✅ dreigende instorting van een bouwwerk; 
✅ het tijdelijk gebruik van het erf van de buren voor werkzaamheden, noodwegen, watergrenzen; 
✅ enz. 

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Consumentenrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het consumentenrecht. Of het nu gaat om:


✅ het optreden bij of tegen wanprestatie; 
✅ het ontbinden of vernietigen van de overeenkomst; 
✅ garanties waarborgen; 
✅ oplichting en bedrog; 
✅ het innen van betalingen en boetes; 
✅ het toetsen aan de conformiteitseis; 
✅ het uitleggen van de overeenkomst; 
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Contracten- en Verbintenissenrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het contracten- en verbintenissenrecht. Of het nu gaat om:


✅ het optreden of verweren bij wanprestatie; 
✅ het afdwingen van leveringen; 
✅ het terugvorderen van betalingen; 
✅ het ontbinden en opzeggen van overeenkomsten; 
✅ verhalen van leningen; 
✅ het uitleggen/opstellen of vernietigen van (huur-, arbeids-, koop-, franchise-, licentie-, leverantie-) overeenkomsten; 
✅ het uitleggen en opstellen van algemene voorwaarden; 
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Erfrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het erfrecht. Of het nu gaat om:


✅ wie zijn erfgenamen?; 
✅ wie regelt de erfenis als er geen testament is?; 
✅ moet ik een erfenis aanvaarden of verwerpen?; 
✅ hoe werkt de procedure bij beneficiair aanvaarden van een erfenis?; 
✅ hoe kan ik een erfenis verwerpen?; 
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Familierecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het familierecht. Of het nu gaat om:


✅ een omgangsregeling voor dieren;

✅ een echtscheiding (ouderschapsplan, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed); 
✅ voorlopige voorzieningen die gelden tijdens de scheidingsprocedure over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen, omgangsregeling en alimentatie; 
✅ boedelverdelingen tussen erfgenamen en tussen partners na echtscheiding of na beëindiging van een samenwoning; 
✅ alimentaties en bijstandsverhaalzaken; 
✅ gedragsvoorzieningen (en omgangsregelingen); 
✅ ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen; 
✅ erkenning en ontkenning vaderschap; 
✅ adoptie; 
✅ leerplichtzaken; 
✅ naamswijziging; 
✅ wijziging huwelijkse voorwaarden en andere speciale verzoeken; 
✅ ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag; 
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Fiscaal recht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het fiscaal recht. Of het nu gaat om:


✅ de keuze voor de meest optimale fiscale constructie; 
✅ onterechte aanvullende aanslagen; 
✅ incorrecte vaststellingen van aanslagen; 
✅ het begeleiden van particulieren bij door de FIOD ingestelde onderzoeken naar o.a. belastingfraude; 
✅ het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures; 
✅ het treffen van betalingsregelingen teneinde een reële betalingsregeling te treffen; 
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Huurrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het huurrecht. Of het nu gaat om:


✅ terugvorderen betaalde administratiekosten;
✅ terugvorderen/verrekenen van de reeds betaalde borg;

✅ een verhoging van de huurprijs; 
✅ overlast van of ruzie met de buren; 
✅ huurschulden door de partij die van je huurt; 
✅ opzegging van de huur; 
✅ ontbinden van het huurcontract wegens wanprestatie; 
✅ het opstellen van huurovereenkomsten voor bedrijfs- en woonruimte; 
✅ het afdwingen van onderhoudsverplichtingen; 
✅ slecht huurderschap; 
✅ slecht verhuurderschap; 
✅ problemen met onderhuur; 
✅ dringend eigen gebruik; 
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Hypotheek en lenen

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van hypotheken en leningen. Of het nu gaat om:


✅ het verhalen van leningen of betalingstermijnen; 
✅ het innen van boetes; 
✅ het verweer op de inning van boetes; 
✅ onderhandelingen met instellingen omtrent betalingen; 
✅ geschillen met geldschieters; 
✅ geschillen met kopers en verkopers; 
✅ geschillen met banken; 
✅ geschillen met hypotheekadviseurs; 
✅ het opstellen van eisen/conclusies en verweren bij geschilleninstanties; 
✅ onenigheden met notarissen/makelaars en taxateurs; 
✅ enz. 

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Incassozaken

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het incassorecht. Of het nu gaat om:


✅ hoe kan ik mijn schulden oplossen?;

✅ wat zijn de voorwaarden voor toelating tot de wettelijke schuldsanering?;

✅ ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn kind?;

✅ hoe dien ik een klacht in tegen mijn bewindvoerder?;
✅ wat kan ik doen als ik een huurachterstand heb?;

✅ mag mijn water of energie worden afgesloten bij een betalingsachterstand?;

✅ hoe werkt beslaglegging op mijn inboedel, bankrekening of loonbeslag?;

✅ waar kan ik een klacht over een deurwaarder indienen?;

✅ incassobureau's;

✅ debiteurenbewaking; 
✅ het vorderen van onterecht betaalde bedragen en het verhalen van de daarmee gemoeide kosten; 
✅ het innen van openstaande vorderingen en het verhalen van de daarmee gemoeide kosten; 
✅ het bemiddelen met leveranciers; 
✅ het voeren van incassoprocedures; 
✅ gerechtelijke procedures over geldvorderingen lager én hoger dan € 25.000;
✅ het tot zekerheid van je vordering conservatoir beslag laten leggen op vermogensbestanddelen;
✅ het faillissement van je debiteur aanvragen;
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Intellectueel eigendomsrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het intellectueel eigendomsrecht. Of het nu gaat om:


✅ het onderzoek naar oudere merken en/of handelsnaamrechten; 
✅ het kiezen van beschermingsconstructies voor jouw intellectuele eigendom; 
✅ het nemen van passende maatregelen ter bescherming van je auteurs- en/of merkenrecht tegen inbreuken; 
✅ het verkrijgen van een daarbij passende schadevergoeding; 
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Jeugdrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het jeugdrecht. Of het nu gaat om:


✅ hoe kunnen erkende gedragsinterventies worden ingezet?; 
✅ hoe regel je aanmelden/reserveren van hulp voorafgaand aan een vonnis?; 
✅ hoe gaan reclasseringsorganisaties van jeugdhulp te werk?;
✅ is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp en jeugdreclassering voor jongeren van 18+?; 
✅ wat is een strafrechtelijke beslissing in kader van de Jeugdwet?; 
✅ wat wordt verstaan onder het jeugdstrafrecht?; 
✅ welke gemeente is verantwoordelijk voor financiering van jeugdreclassering en jeugdhulp?; 
✅ enz. 

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Letselschade

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van letselschade. Of het nu gaat om:


✅ welke schade wordt vergoed?; 
✅ heb ik recht op een schadevergoeding na een ongeval?; 
✅ is de tegenpartij aansprakelijk?; 
✅ wat zijn de kosten van juridische hulp?; 
✅ wat wordt onder letselschade verstaan?; 
✅ wanneer wordt de schade vergoed?; 
✅ hoe werkt het letselschadetraject bij een verkeersongeval?; 
✅ wat is de hoogte van de schadevergoeding?; 
✅ enz. 

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Mediation

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van mediation. Of het nu gaat om:


✅ samenwerkingsconflicten (collega's of maatschap); 
✅ conflicten tussen werkgevers, werknemers of vakbonden; 
✅ conflicten tussen leveranciers en afnemers; 
✅ conflicten tussen vrienden, collega's of kennissen;
✅ conflicten tussen opdrachtgevers of opdrachtnemers;
✅ andere zakelijke geschillen;
✅ familieconflicten, echtscheiding, omgangsregeling, erfenis; 
✅ arbeidsconflicten; 
✅ enz. 

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Onroerend goedrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het onroerend goedrecht. Of het nu gaat om:


✅ wat is een verborgen gebrek?; 
✅ welke zaken kunnen onder de ontbindende voorwaarden vallen?; 
✅ hoeveel dagen bedenktijd heb ik?; 
✅ waar kan ik een klacht over de notaris indienen?; 
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Pensioenrecht en pensioenwet

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het pensioenrecht. Of het nu gaat om:


✅ hoe kan ik mijn pensioen aanvragen?;
✅ hoeveel pensioen bouw ik op?; 
✅ kan ik mijn opgebouwde pensioen omzetten naar een partnerpensioen of een ouderdomspensioen?; 
✅ waar heb ik recht op als ik met pensioen ga?; 
✅ wat gebeurt er met mijn pensioen als ik van baan verander?; 
✅ wat gebeurt er met mijn pensioen als ik eerder stop met werken?; 
✅ wat is een nabestaandenpensioen?; 
✅ welke gevolgen zijn er als ik doorwerk na mijn AOW (pre-)pensioen of VUT?; 
✅ kan ik mijn kleine pensioentjes samenvoegen?; 
✅ tot wanneer kan een pensioenfonds achterstallige pensioenpremie opeisen?; 
✅ bouw ik pensioen op als ik (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raak of werkloos word?; 
✅ checklist met pensioen gaan; 
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Personen- en familierecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het personen- en familierecht. Of het nu gaat om:


✅ een omgangsregeling voor dieren;

✅ een echtscheiding (ouderschapsplan, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed); 
✅ voorlopige voorzieningen die gelden tijdens de scheidingsprocedure over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen, omgangsregeling en alimentatie; 
✅ boedelverdelingen tussen erfgenamen en tussen partners na echtscheiding of na beëindiging van een samenwoning; 
✅ alimentaties en bijstandsverhaalzaken; 
✅ gedragsvoorzieningen (en omgangsregelingen); 
✅ ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen; 
✅ erkenning en ontkenning vaderschap; 
✅ adoptie; 
✅ leerplichtzaken; 
✅ naamswijziging; 
✅ wijziging huwelijkse voorwaarden en andere speciale verzoeken; 
✅ ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag; 
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Privacywetgeving / AVG

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het privacyrecht. Of het nu gaat om:


✅ controleren of, en op welke manier, gegevens worden verwerkt (inzagerecht);
✅ een verzoek indienen om gegevens te corrigeren (rectificatie);
✅ het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken (beperking van verwerking);

✅ bezwaar maken tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering (recht op menselijk toezien bij besluiten);

het ontvangen van persoonsgegevens in een algemeen leesbaar, digitaal formaat van de organisatie die deze gegevens heeft (recht op dataportabiliteit);

✅ vragen om al je persoonsgegevens te wissen, om hiermee 'vergeten' te worden (recht op vergetelheid);

✅ een organisatie vragen om je persoonsgegevens niet meer te gebruiken;
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Strafrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het strafrecht. Of het nu gaat om:


✅ smaad;

✅ economische delicten; 
✅ verkeersstrafrecht, zoals een snelheidsovertreding, rijden onder invloed en ingevorderd rijbewijs; 
✅ opiumwetzaken; 
✅ vermogensdelicten, zoals diefstal, verduistering, oplichting en afpersing; 
✅ valsheid in geschrifte; 
✅ witwassen en ontneming; 
✅ fraude, zoals belastingfraude en bankbreuk; 
✅ tenuitvoerlegging voorwaardelijke sancties; 
✅ strafbeschikkingen en transacties; 
✅ uitlevering; 
✅ overlevering op grond van een Europees Aanhoudingsbevel (EAB); 
✅ enz.
 

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Uitkeringen en sociale zekerheidsrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van uitkeringen en het sociale zekerheidsrecht. Of het nu gaat om:


✅ als ik vergeten ben een toeslag aan te vragen kan ik deze dan nog met terugwerkende kracht ontvangen?; 
✅ ik heb een bijstandsuitkering. Moet ik mijn vakantie melden bij de gemeente?; 
✅ moet ik elk soort werk accepteren als ik in de bijstand zit?; 
✅ wat is een tegenprestatie in de bijstandswet?; 
✅ moet je werk in een zogenaamd Work-first project accepteren?; 
✅ is het doen van vrijwilligerswerk mogelijk met een bijstandsuitkering?; 
✅ kan ik een toeslag op mijn uitkering krijgen?; 
✅ ik krijg als vrijwilliger een onkostenvergoeding. Heeft dit gevolgen voor mijn bijstandsuitkering?; 
✅ wanneer is er volgens de bijstand sprake van samenwonen?;
✅ ik heb een LAT-relatie, heeft dat gevolgen voor mijn bijstandsuitkering?; 
✅ enz. 

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Verzekeringsrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het verzekeringsrecht. Of het nu gaat om:


✅ een geschil met de verzekeraar;
✅ een geschil over een afgesloten verzekeringspolis 
✅ een geschil over een reis-, brand-, inboedel-, arbeidsongeschiktheids-, beroepsaansprakelijkheids- of opstalverzekering etc.;
✅ een geschil met een sommenverzekeraar over bijvoorbeeld een ongevallenpolis of een inzittendenverzekering;
✅ enz. 

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.