LLex® Rechtsbijstand Juridische hulp | Juridisch advies | Advocaat Rotterdam

Om welk rechtsgebied gaat het?


scroll naar beneden

Aansprakelijkheid

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het zakelijke aansprakelijkheidsrecht. Of het nu gaat om:


✅ beoordelen van je positie in een (dreigende) procedure; 
✅ bijstand in procedures zowel voor de kantonrechter als voor de rechtbank; 
✅ uitleg geven inzake kort geding, dagvaarding, procesverloop etc.; 
✅ opstellen van dagvaarding en conclusies; 
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Algemene voorwaarden

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van algemene voorwaarden. Of het nu gaat om:


✅ opstellen van algemene voorwaarden voor allerlei verschillende branches; 
✅ verschillende soorten voorwaarden: leveringsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden, inkoopvoorwaarden etc.; 
✅ al gehanteerde voorwaarden checken en waar nodig aanvullen; 
✅ uitleg geven bij algemene voorwaarden van je tegenpartij; 
✅ adviseren op welke wijze je je voorwaarden op de juiste wijze van toepassing moet verklaren; 
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Arbeidsrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het arbeidsrecht. Of het nu gaat om:


✅ opstarten ontslagtrajecten en het voeren van ontslagprocedures; 
✅ advies bij flexibele arbeidscontracten zoals 0 uren contracten en min max contracten; 
✅ advies inzake wetswijzigingen van 1 januari en 1 juli 2015;
✅ proeftijd; 
✅ concurrentiebeding, uitzendbeding etc.; 
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Bedrijfsovername

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van bedrijfsovernames. Of het nu gaat om:


✅ adviseren hoe je de spullen ofwel activa en passiva van een bedrijf overneemt/verkoopt; 
✅ adviseren hoe je de aandelen van een bedrijf overneemt/verkoopt; 
✅ opstellen relevante documenten zoals geheimhoudingsovereenkomst, intentieverklaring, voorlopige koopovereenkomst etc;
✅ advies bij onderhandelingen;
✅ geheimhouding, exclusiviteit en andere bedingen;
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Bemiddeling

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van bemiddeling. Of het nu gaat om:


✅ advies bij bemiddeling;

✅ begeleiden van een bemiddeling;
✅ zakelijke geschillen binnen een bedrijf of organisatie;
✅ aandeelhoudersgeschillen;
✅ arbeidsgeschillen;
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Contracten- en verbintenissenrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het contracten- en verbintenissenrecht. Of het nu gaat om:


✅ opstellen van allerhande contracten; 
✅ bestaande contracten checken en de inhoud toelichten; 
✅ adviseren of sprake is van contractbreuk en of je een contract kunt opzeggen of ontbinden, en zo ja, wat de gevolgen zijn; 
✅ adviseren wat je positie is als je wordt beschuldigd van contractbreuk; 
✅ aansprakelijkheid en schadevergoeding; 
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Economisch strafrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het economisch strafrecht. Of het nu gaat om: 


✅ smaad;

✅ er sprake is van handelen of nalaten van iemand die werkzaam is voor de rechtspersoon; 
✅ past de strafbare gedraging in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon?; 
✅ heeft de strafbare gedraging een voordeel voor de rechtspersoon opgeleverd?; 
✅ de rechtspersoon had beschikkingsmacht over de gedraging (hieronder valt ook het niet betrachten van voldoende zorg);
✅ advies bij imagoschade;
✅ verhalen van imagoschade;
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Faillissementsrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het faillissementsrecht. Of het nu gaat om:


✅ advies bij aansprakelijkheid als bestuurder voor de schulden in het faillissement; 
✅ mijn bedrijf zit in financiële moeilijkheden, zijn er nog oplossingen?; 
✅ wat kost juridische hulp voor bedrijven in moeilijkheden?; 
✅ mijn debiteur betaalt niet (op tijd), wat kan ik doen?; 
✅ waarom is de Belastingdienst preferent aan andere crediteuren?; 
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Handelsnaamrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het handelsnaamrecht. Of het nu gaat om:


✅ uitleggen wanneer een bepaalde handelsnaam toegestaan is; 
✅ juridisch advies geven in een conflict over op elkaar lijkende bedrijfsnamen; 
✅ bijstand in een juridische procedure inzake handelsnamen; 
✅ informeren hoe handelsnaamrechten ontstaan;
✅ beschermen van je handelsnaam;
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Huurrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het huurrecht. Of het nu gaat om:


✅ terugvorderen/verrekenen van de reeds betaalde borg;

✅ checken van voorgelegd huurcontract en het toelichten ervan; 
✅ huur beëindigen: opzeggen, ontbinden, ontruimen en indeplaatsstelling, zowel vanuit verhuurder als huurder; 
✅ geschil over huurprijzen: huurverhogingen, huurprijsherziening en servicekosten; 
✅ geschil over huuronderhoud: wiens initiatief en wiens rekening; 
✅ juridisch advies en rechtsbijstand in een huurgeschil;
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Incasso

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het incassorecht. Of het nu gaat om:


✅ debiteurenbewaking;
✅ onbetaalde facturen en het inroepen van een retentierecht;
✅ het innen van openstaande vorderingen en het verhalen van de daarmee gemoeide kosten; 
✅ het bemiddelen met leveranciers; 
✅ het betwisten van een vordering;
✅ het afwenden van een dreiging tot aanvraag faillissement;
✅ het voeren/verweren van incassoprocedures; 
✅ bulk incasso; 
✅ na incassering direct uw geld; 
✅ vorderingen buitenland; 
✅ gerechtelijke procedures over geldvorderingen lager én hoger dan € 25.000;
✅ het tot zekerheid van je vordering conservatoir beslag laten leggen op vermogensbestanddelen;
✅ het faillissement van je debiteur aanvragen;
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Mediation

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van mediation. Of het nu gaat om:


✅ advies bij mediation;

✅ begeleiden van een mediation;
✅ zakelijke geschillen binnen een bedrijf of organisatie;
✅ aandeelhoudersgeschillen;
✅ arbeidsgeschillen;
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Ondernemingsrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het ondernemingsrecht. Of het nu gaat om:


✅ uitleg kenmerken verschillende rechtsvormen; 
✅ onderneming oprichten - welke rechtsvorm moet ik kiezen?; 
✅ noodzakelijke contracten voor bedrijfsvoering; 
✅ opstellen van contracten voor een vof, cv of maatschap, samenwerkingsovereenkomsten;
✅ concept statuten of aandeelhoudersovereenkomst voor een BV; 
✅ de lopende onderneming: uitbreiden en samenwerking aangaan maar ook conflicten oplossen; 
✅ adviseren bij onenigheid tussen vennoten in een vof, cv of maatschap of tussen bestuurders en/of aandeelhouders; 
✅ waar moet een contract aan voldoen?; 
✅ mijn factuur wordt niet betaald, kan ik nu beslag laten leggen?; 
✅ waarom een advocaat bij fusie/overname?; 
✅ ik heb een webshop, moet ik ook algemene voorwaarden hebben?; 
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Onroerend goedrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het onroerend goedrecht. Of het nu gaat om:


✅ wat kan ik doen tegen een verborgen gebrek?; 
✅ wanneer vallen zaken onder de ontbindende voorwaarden?; 
✅ hoeveel dagen bedenktijd heb ik?; 
✅ waar kan ik een klacht over de notaris indienen?; 
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Privacywetgeving / AVG

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het privacyrecht. Of het nu gaat om:


✅ het van A tot Z volledig AVG-proof maken van organisaties. Dit in verband met de nieuwe Europese privacywet waar iedere organisatie zich vanaf 25 mei 2018 aan moet houden;

✅ het opstellen van en vervolgens adviseren over de uitrol van een privacybeleid voor je organisatie;
✅ advisering over de omgang met gegevens van zieke werknemers;
✅ het controleren, aanpassen of opstellen van goede verwerkersovereenkomsten;
✅ incident response bij (vermoedelijke) datalekken; 
✅ het adviseren over en maken van goede afspraken met alle partijen waarmee je gegevens uitwisselt;
✅ advisering over inzageverzoeken of andere rechten van betrokkenen; 
✅ het bijstaan in juridische procedures, bijvoorbeeld wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens handhavend optreedt;
✅ het adviseren over en meedenken bij de privacyaspecten rondom de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten;
✅ privacy- en cookiebeleid;
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.

Verzekeringsrecht

Created with Sketch.

LLex weet de weg in de regels van het verzekeringsrecht. Of het nu gaat om:


✅ adviseren over de lopende verzekeringen van je bedrijf; 
✅ uitleg van polissen en bijbehorende voorwaarden; 
✅ de beperking van je bedrijfsrisico's;
✅ communiceren met je verzekeraar en of assurantietussenpersoon indien geen dekking wordt verleend nadat schade is voorgevallen; 
✅ schikkingsonderhandelingen voeren en - indien noodzakelijk - procederen indien je er samen met je verzekeraar niet uitkomt;
✅ enz.

Waar draait het in jouw zaak om? Vertel het LLex in de online omgeving, daar kun je je zaak toelichten. LLex bekijkt je zaak meteen en stuurt je vandaag nog een vast (laag) bedrag waarvoor jouw zaak opgelost kan worden.