Binnen 1 minuut,

Verzekerd van LLex!

 • Gemiddeld kost een advocaat € 200,- per uur
   

 • Een rechtszaak kost aan tijd al snel tussen de 20 en 60 uur
   

 • Zonder ons abonnement kost een (onverwachte) rechtszaak jou dus tussen de € 4.000,- en € 12.000,-
   

 • Bij ons kost de hele rechtszaak jou nooit meer dan € 990. Dat is het goedkoopste tarief van Nederland!

 

 Kies het abonnement dat bij jou past 

Verzekerd van LLex®

Basic

€ 7,50/per maand

incl. btw | maandelijks opzegbaar

✅ Onbeperkt antwoord op eenvoudige en concrete juridische vragen

✅ Altijd 14 dagen bedenktijd

Krijg direct 33% korting op je

premie met ons jaarabonnement

MEEST GEKOZEN

Verzekerd van LLex®

Premium

€ 15,-/per maand

incl. btw | maandelijks opzegbaar

✅ Alles van Basic

+

✅ Verzekerd van rechtsbijstand op vrijwel alle rechtsgebieden

✅ Nóóit meer betalen dan een eigen bijdrage

✅ Van advies tot én met een procedure

✅ Onbeperkt conflicten aanmelden

✅ Geen wachttijd

✅ Dekking voor je gezin

✅ Hoge betrokkenheid en inspanningen van de juristen

✅ Altijd 14 dagen bedenktijd

Krijg direct 33% korting op je

premie met ons jaarabonnement

Verzekerd van LLex®

Premium+

€ 59,-/per maand

incl. btw | maandelijks opzegbaar

✅ Alles van Basic en Premium

+

✅ Bij elk conflict werkt een team van 4 juristen aan je zaak

✅ Altijd 14 dagen bedenktijd

Krijg direct 33% korting op je

premie met ons jaarabonnement

 

Vrijwel alle conflicten zijn gedekt

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Aansprakelijkheidsrecht

  ✅ het bepalen van aansprakelijkheid

  ✅ afweren van enige aansprakelijkheid
  ✅ bepalen en verhalen van schade
  ✅ onderhandelingen
  ✅ verhalen van schade bij de verzekeraar
  ✅ onderhandelen met de schaderegelaar

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Arbeidsrecht

  ✅ ziekte en arbeidsongeschiktheid

  ✅ arbeidsconflict

  ✅ ontslag (vaststellingsovereenkomst)

  ✅ re-integratie

  ✅ reorganisatie

  ✅ concurrentiebeding

  ✅ medezeggenschapsrecht

  ✅ outsourcing en detachering

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Bemiddeling / Mediation

  ✅ arbeidsconflicten
  ✅ conflicten met werkgevers, werknemers of vakbonden
  ✅ conflicten tussen vrienden, collega's of kennissen

  ✅ samenwerkingsconflicten

  ✅ familieconflicten, echtscheiding, omgangsregeling, erfenis
  ✅ andere geschillen
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Bestuursrecht

  ✅ sociaal zekerheidsrecht (uitkeringen)

  ✅ verkeershandhaving
  ✅ milieuvergunningen
  ✅ ruimtelijke ordeningsrecht (bestemmingsplan)
  ✅ bouwrecht (vergunningen of beleid)
  ✅ subsidies

  ✅ onderwijs- en waterschapszaken

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Burenrecht

  ✅ overhangende takken of doorgeschoten wortels
  ✅ ontneming van (zon)licht
  ✅ hinder in welke vorm (rumoer, trillingen, stank) dan ook
  ✅ waterafvoer
  ✅ erfafscheiding of de bepaling van een onzekere grens
  ✅ bouwwerken uitstekend over de grens
  ✅ dreigende instorting van een bouwwerk
  ✅ het tijdelijk gebruik van het erf van de buren

  ✅ bemiddeling

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Consumentenrecht

  ✅ het optreden bij of tegen wanprestatie

  ✅ het ontbinden of vernietigen van een overeenkomst

  ✅ garanties waarborgen

  ✅ oplichting en bedrog

  ✅ het innen van betalingen en boetes

  ✅ het uitleggen van de overeenkomst

  ✅ bemiddeling

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Contractenrecht

  ✅ contractbreuk
  ✅ onderzoek omtrent (schade)vergoeding

  ✅ nakoming vorderen en het verhalen van schades

  ✅ opzegging en ontbinding van overeenkomsten

  ✅ onrechtmatige daad en schadevergoeding

  ✅ stuiting van vorderingen en verjaring

  ✅ (aanvullende werking van) redelijkheid en billijkheid

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Erfrecht

  ✅ ontslag executeur

  ✅ testament aanvechten

  ✅ vernietigen testament

  ✅ de inboedel verdelen

  ✅ regeling van onverwachte schuld

  ✅ advies omtrent wie de erfgenamen zijn

  ✅ procedures omtrent de verdeling van de erfenis
  ✅ erfenis aanvaarden of verwerpen

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Huurrecht

  ✅ terugvorderen betaalde administratiekosten
  ✅ terugvorderen/verrekenen van de reeds betaalde borg

  ✅ een verhoging van de huurprijs
  ✅ overlast van of ruzie met de buren
  ✅ huurschulden of problematiek
  ✅ opzegging van de huur
  ✅ ontbinden van het huurcontract
  ✅ het afdwingen van onderhoudsverplichtingen
  ✅ slecht (ver)huurderschap
  ✅ problemen met onderhuur
  ✅ dringend eigen gebruik

  ✅ diplomatenclausule

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Incassorecht

  ✅ vorderen van onterecht betaalde bedragen en openstaande vorderingen en het verhalen van de daarmee gemoeide kosten

  ✅ tot zekerheid van je vordering conservatoir beslag laten leggen op vermogensbestanddelen

  ✅ klacht tegen deurwaarder of bewindvoerder

  ✅ advies omtrent het oplossen van schulden

  ✅ aansprakelijkheid schulden kind
  ✅ faillissement aanvragen of afwenden

  ✅ bemiddelen

  ✅ na incassering direct je geld

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Jeugdrecht

  ✅ strafzaken

  ✅ familiezaken

  ✅ ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing

  ✅ gezags- en omgangskwesties

  ✅ getuigenverhoor

  ✅ aansprakelijkheid jeugdzorginstelling

  ✅ reclasseringsorganisaties

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Onroerend goedrecht

  ✅ (verborgen) gebreken en de mogelijke gevolgen

  ✅ geschillen inzake de huurovereenkomst

  ✅ opzeggen huurovereenkomst
  ✅ (ver)huur en (ver)koop van woonruimte, bedrijfsruimte, kantoren en maatschappelijk vastgoed

  ✅ eigendom, erfdienstbaarheden, erfpacht en opstal

  ✅ gevestigde erfdienstbaarheden of opheffing daarvan

  ✅ onrechtmatige bewoning, hennep en overlast

  ✅ onderhoud, renovatie, sloop en herstructurering

  ✅ appartementsrecht of problemen met de VvE

  ✅ omgevingsvergunningen/bestemmingsplannen

  ✅ ontbindende voorwaarden

  ✅ lever- en bedenktijden

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Personen- en Familierecht

  ✅ een echtscheiding (ouderschapsplan en ontbinding van het huwelijk)
  ✅ voorlopige voorzieningen over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen, omgangsregeling (voor dieren) en alimentatie
  ✅ boedelverdelingen tussen erfgenamen en tussen partners na echtscheiding of na beëindiging van een samenwoning
  ✅ alimentaties en bijstandsverhaalzaken
  ✅ gedragsvoorzieningen

  ✅ ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen
  ✅ erkenning en ontkenning vaderschap
  ✅ naamswijziging;
  ✅ ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag;

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Strafrecht

  ✅ bedreigingen en smaad

  ✅ economische delicten
  ✅ verkeersstrafrecht, zoals een snelheidsovertreding, rijden onder invloed en ingevorderd rijbewijs
  ✅ opiumwetzaken
  ✅ vermogensdelicten, zoals diefstal, verduistering, oplichting en afpersing
  ✅ valsheid in geschrifte
  ✅ witwassen en ontneming
  ✅ fraude, zoals belastingfraude en bankbreuk
  ✅ strafbeschikkingen en transacties

  ✅ procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Sociale zekerheidsrecht

  ✅ ziekte/arbeidsongeschiktheid

  ✅ werkloosheid (WW, ZW, WAO/WIA, WAJONG en TW)

  ✅ huur-, zorg- en kindertoeslag

  ✅ pensioen

  ✅ verzekeringsplicht

  ✅ overlijden

  ✅ bijstand

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Verbintenissenrecht

  ✅ het optreden of verweren bij wanprestatie
  ✅ het afdwingen van leveringen

  ✅ contractbreuk
  ✅ onderzoek omtrent (schade)vergoeding

  ✅ nakoming vorderen en het verhalen van schades

  ✅ opzegging en ontbinding van overeenkomsten

  ✅ onrechtmatige daad en schadevergoeding

  ✅ stuiting van vorderingen en verjaring

  ✅ (aanvullende werking van) redelijkheid en billijkheid

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 

Je betaalt slechts een eigen bijdrage (excl. btw)

Onbeperkt antwoord op juridische vragen, gratis!

Onderzoek nodig?

eigen bijdrage = € 150

(€ 350 voor ondernemers)

Onderhandelingen?

eigen bijdrage = € 350

(€ 650 voor ondernemers)

Stap 1 al betaald? Dan kost stap 2 nog maar € 200!

Procedure?

eigen bijdrage = € 990

(€ 1650 voor ondernemers)

Stap 2 al betaald? Dan kost stap 3 nog maar € 640!

Precies weten wat dit abonnement wel of niet dekt?

Je leest het in de voorwaarden.

📥  Voorwaarden- Particulier (pdf)