Binnen 1 minuut,

Verzekerd van LLex!

 • Gemiddeld kost een advocaat € 200,- per uur
   

 • Een zakelijke procedure is gecompliceerd en kost aan tijd al snel tussen de 30 en 70 uur
   

 • Zonder ons abonnement kost een (onverwachte) rechtszaak jou dus tussen de € 6.000,- en € 14.000,-
   

 • Bij ons kost de hele rechtszaak jou nooit meer dan € 1650. Dat is het goedkoopste tarief van Nederland!

 

Kies het abonnement dat bij jou past

Verzekerd van LLex®

Basic

€ 10,-/per maand

excl. btw | maandelijks opzegbaar

✅ Onbeperkt antwoord op eenvoudige en concrete juridische vragen

✅ Altijd 14 dagen bedenktijd

Krijg direct 25% korting op je

premie met ons jaarabonnement

MEEST GEKOZEN

 

Verzekerd van LLex®

Premium

€ 20,-/per maand

excl. btw | maandelijks opzegbaar

✅ Alles van Basic

+

✅ Verzekerd van rechtsbijstand op vrijwel alle rechtsgebieden

✅ Nóóit meer betalen dan een eigen bijdrage

✅ Van advies tot én met een procedure

✅ Onbeperkt conflicten aanmelden

✅ Geen wachttijd

✅ Dekking voor je werknemers en bestuurders

✅ Hoge betrokkenheid en inspanningen van de juristen

✅ Altijd 14 dagen bedenktijd

Krijg direct 25% korting op je

premie met ons jaarabonnement

Verzekerd van LLex®

Premium+

€ 79,-/per maand

excl. btw | maandelijks opzegbaar

✅ Alles van Basic en Premium

+

✅ Bij elk conflict werkt een team van 4 juristen aan je zaak

✅ Altijd 14 dagen bedenktijd

Krijg direct 25% korting op je

premie met ons jaarabonnement

 

Vrijwel alle conflicten zijn gedekt

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Aansprakelijkheidsrecht

  ✅ het bepalen van aansprakelijkheid

  ✅ afweren van enige aansprakelijkheid
  ✅ bepalen en verhalen van schade
  ✅ onderhandelingen
  ✅ verhalen van schade bij de verzekeraar
  ✅ onderhandelen met de schaderegelaar

  ✅ beoordelen van je positie in een (dreigende) procedure

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Algemene Voorwaarden

  ✅ uitleg, advies en bijstand omtrent algemene voorwaarden

  ✅ procedure voeren tegen onredelijke voorwaarden en het vernietigen ervan

  ✅ geschillen over koopovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, franchiseovereenkomsten, aanneemovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, agentuur- en distributieovereenkomsten, fusies en overnames, en (bank)garanties

  ✅ de aansprakelijkheid van rechtspersonen en bestuurders, zowel in als buiten faillissement

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Arbeidsrecht

  ✅ arbeidsconflicten en arbeidsongeschiktheid

  ✅ collectief ontslag en reorganisatie
  ✅ opstarten ontslagtrajecten en het voeren van ontslagprocedures
  ✅ loonvorderingsprocedure

  ✅ procedures omtrent concurrentie- en relatiebedingen

  ✅ procedures omtrent werknemersaansprakelijkheid

  ✅ WAO-kwesties en procedures rondom twijfelachtige ziektekwesties
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Bemiddeling / Mediation

  ✅ advies bij en begeleiden van een bemiddeling

  ✅ zakelijke geschillen binnen een bedrijf of organisatie
  ✅ aandeelhoudersgeschillen
  ✅ arbeidsconflicten

  ✅ conflicten vakbonden

  ✅ conflicten tussen vrienden, collega's of kennissen

  ✅ samenwerkingsconflicten
  ✅ andere geschillen
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Contractenrecht

  ✅ contractbreuk
  ✅ onderzoek omtrent (schade)vergoeding

  ✅ nakoming vorderen en het verhalen van schades

  ✅ opzegging en ontbinding van overeenkomsten

  ✅ onrechtmatige daad en schadevergoeding

  ✅ stuiting van vorderingen en verjaring

  ✅ (aanvullende werking van) redelijkheid en billijkheid

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Faillissementsrecht

  ✅ aanvragen of voorkomen van een faillissement

  ✅ bestuurdersaansprakelijkheid

  ✅ surseance van betaling

  ✅ procedure tegen de curator

  ✅ duidelijkheid over verloop van een faillissement

  ✅ (onderhandse) schuldregelingen met crediteuren

  ✅ bestuurdersaansprakelijkheid, misbruikwetgeving en actio pauliana

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Huurrecht

  ✅ regelgeving omtrent administratiekosten en borg

  ✅ een verhoging van de huurprijs
  ✅ overlast van huurders
  ✅ huurschulden of problematiek
  ✅ opzegging van de huur
  ✅ ontbinden van het huurcontract
  ✅ het afdwingen van onderhoudsverplichtingen
  ✅ slecht (ver)huurderschap
  ✅ problemen met onderhuur
  ✅ dringend eigen gebruik

  ✅ diplomatenclausule

  voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Incassorecht

  ✅ vorderen van onterecht betaalde bedragen en openstaande vorderingen en het verhalen van de daarmee gemoeide kosten

  ✅ bulk incasso

  ✅ tot zekerheid van je vordering conservatoir beslag laten leggen op vermogensbestanddelen

  ✅ het betwisten van een vordering

  ✅ klacht tegen deurwaarder of bewindvoerder

  ✅ advies omtrent het oplossen van schulden
  ✅ faillissement aanvragen of afwenden

  ✅ bemiddelen

  ✅ na incassering direct je geld

  voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Ondernemingsrecht

  ✅ dwaling, niet-nakoming, beëindiging en ontbinding van overeenkomsten

  ✅ borgtocht, hypotheek-, pand- en retentierecht

  ✅ bedrijfsmatige (ver)huur

  ✅ bouwrecht en arbitrage

  ✅ (conservatoir) beslag

  ✅ faillissementsaanvragen

  ✅ aansprakelijkheid, schadevergoeding en verzekeringskwesties

  ✅ onenigheid tussen vennoten in een vof, cv of maatschap of tussen bestuurders en/of aandeelhouders

  ✅ uitbreiden, samenwerken en het oplossen van conflicten

  ✅ advisering omtrent statuten en algemene voorwaarden

  ✅ ontslag

  ✅ incasso, subsidies en premies

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Onroerend goedrecht

  ✅ (verborgen) gebreken en de mogelijke gevolgen

  ✅ geschillen inzake de huurovereenkomst

  ✅ opzeggen huurovereenkomst
  ✅ (ver)huur en (ver)koop van bedrijfsruimte, kantoren en vastgoed

  ✅ eigendom, erfdienstbaarheden, erfpacht en opstal

  ✅ gevestigde erfdienstbaarheden of opheffing daarvan

  ✅ onderhoud, renovatie, sloop en herstructurering

  ✅ problemen met de VvE

  ✅ omgevingsvergunningen/bestemmingsplannen

  ✅ ontbindende voorwaarden

  ✅ lever- en bedenktijden

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 • Je bent Verzekerd van LLex® in het

  Verbintenissenrecht

  ✅ het optreden of verweren bij wanprestatie
  ✅ het afdwingen van leveringen

  ✅ contractbreuk
  ✅ onderzoek omtrent (schade)vergoeding

  ✅ nakoming vorderen en het verhalen van schades

  ✅ opzegging en ontbinding van overeenkomsten

  ✅ onrechtmatige daad en schadevergoeding

  ✅ stuiting van vorderingen en verjaring

  ✅ (aanvullende werking van) redelijkheid en billijkheid

  ✅ voeren van procedures
  ✅ enzovoorts!

 

Je betaalt slechts een eigen bijdrage (excl. btw)

Onbeperkt antwoord op juridische vragen, gratis!

Onderzoek nodig?

eigen bijdrage = € 350

(€ 150 voor particulieren)

Onderhandelingen?

eigen bijdrage = € 650

(€ 350 voor particulieren)

Stap 1 al betaald? Dan kost stap 2 nog maar € 300!

Procedure?

eigen bijdrage = € 1650

(€ 990 voor particulieren)

Stap 2 al betaald? Dan kost stap 3 nog maar € 1000!

Precies weten wat dit abonnement wel of niet dekt?

Je leest het in de voorwaarden.

📥  Voorwaarden- Zakelijk (pdf)